Wyjazdowa Politechnika Dziecięca

Opublikowano:

Politechnika Dziecięca Wyjazdowa to dwuetapowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z etapów to wykłady, w których wykorzystywane są interaktywne pomoce naukowe, a dzięki przeprowadzanym doświadczeniom każdy uczestnik zajęć może lepiej zrozumieć i zapamiętać ich treść. Etap drugi składa się z laboratoriów, podczas których wszyscy uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania.

Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Bojanów Sławomira Serafina 24 lutego gościliśmy w naszej szkole Politechnikę Dziecięcą Wyjazdową.  Tematem niecodziennych lekcji było „Lotnictwo”. W pierwszej części zajęć dzieci wysłuchały wykładu pt.”Dlaczego samolot lata?” z  użyciem interaktywnych pomocy naukowych. Celem spotkania było pokazanie młodym „studentom” w ciekawy i dostosowany do ich wieku sposób, praw rządzących światem. Wszyscy słuchali ciekawego wykładu i z wielkim zainteresowaniem śledzili prezentacje naukowców. Zabawa w eksperymenty w przystępny sposób przybliżyła im zagadnienia związane z naukami ścisłymi.

Drugi etap to zajęcia praktyczne w grupach, podczas których uczniowie samodzielnie składali modele samolotów. Na końcu  odbyły się zawody w rzucaniu wykonanych samolotów, a grupa zwycięska otrzymała  nagrody od  autora  całego projektu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. W zajęciach brali udział uczniowie klas IV-VI  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Bojanów, łącznie ponad 130 osób.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i wzbogaciły ich wiedzę na temat lotnictwa.