Uwaga Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole zachęcamy uczniów do samodzielnej pracy w domu. Poniżej znajdują się linki do stron poświęconych egzaminowi ósmoklasisty oraz materiały ułatwiające powtórzenie wiadomości.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Zestawy zadań powtórkowych do egzaminu ósmoklasisty przygotowane przez CKE
Egzamin ósmoklasisty – materiały dodatkowe
Arkusze z egzaminu – 2019
Przykładowe arkusze oraz zbiory zadań przygotowujących do egzaminu
https://www.matmagwiazdy.pl – omówienie większości zagadnień z matematyki na poziomie szkoły podstawowej
www.eduelo.pl – platforma edukacyjna dla uczniów z klas II – VI