Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Opublikowano: Zaktualizowano:


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Od dnia 26 kwietnia 2021 roku w klasach I-III będzie prowadzone nauczanie hybrydowe według następującego grafiku:

a) W dniach 26 kwietnia (poniedziałek)  i  28 kwietnia (środa) 2021 r. w szkole zajęcia będą odbywać się dla uczniów klasy III oraz Ib według obowiązującego planu lekcji.

     W tych dniach uczniowie klasy II oraz Ia będą mieć lekcje zdalne.

b) W dniach 27 kwietnia (wtorek)  i  29 kwietnia (czwartek) 2021 r. w szkole zajęcia będą odbywać się dla uczniów klasy II oraz Ia według obowiązującego planu lekcji.

    W tych dniach uczniowie klasy III oraz Ib będą mieć lekcje zdalne.

2. Dla uczniów klas IV-VIII nadal obowiązuje  zdalne nauczanie.

    Zajęcia będą się odbywały według dotychczasowego planu lekcji poprzez e-dziennik lub

    online na platformie Teams.

3. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian – zajęcia od 6.30 do 16.00.

4. Świetlica szkolna czynna od 7.00 do 8.00 oraz od 12.00 do 15.00.

5. Autobus szkolny  rano będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy, kursy powrotne  –  

    o 13.00 i 13.40 (spod szkoły).

Bożena Sałęga – dyrektor szkoły