Święto Niepodległości

Opublikowano:

11 listopada – Dzień, o którym wie każdy Polak.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku jest to już 102 rocznica tego pięknego i długo wyczekiwanego przez Polaków wydarzenia. Na początek krótka definicja:

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Jak Polacy zdobyli niepodległość?

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami:

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (…)”

Jakie to święto ma znaczenie dla nas uczniów, młodych Polaków? Jak je rozumiemy?

Święto Niepodległości jest postrzegane przez uczniów jako ważne wydarzenie dla Narodu Polskiego, jako nagroda za całą przelaną podczas powstań krew walczących o niepodległość, a także jako dzień wolny. Co do dnia wolnego to nie jest on tylko „dniem wolnym od pracy i nauki”, ale jest on hołdem dla wszystkich, którzy poświęcali się, abyśmy my mogli teraz żyć w wolnym, niepodległym państwie. W tym szczególnym dniu rozbrzmiewają piękne pieśni patriotyczne takie jak: „Rota”, „Piechota”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „My Pierwsza Brygada”, oraz oczywiście nasz hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Pieśni te skrywają w swoich tekstach najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach naszej pięknej ojczyzny.

Komu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości?

Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu byli tytułowi Ojcowie Niepodległości. Za „ojców” niepodległości uznaje się m.in.:

Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

            Niemniej każdy Polak, który choć trochę przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości może, a nawet powinien być uznawany za Twórcę Polskiej Niepodległości.

Więcej o „Ojcach Niepodległości” przeczytacie tutaj: https://ipn.gov.pl/download/1/102542/OJCOWIE-NIEPODLEGLOSCI-calosc-small.pdf

Jak możemy uczcić Święto Niepodległości w tym roku?

Od 2 lat Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi akcję „Niepodległa do hymnu”, w której zachęca do zaśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 11 listopada o 12:00. – dotychczasowy odzew pokazuje, że Polacy chcą wspólnie i radośnie świętować odzyskanie niepodległości.

W tym roku ze względu na panującą pandemię korona wirusa obchody Narodowego Święta Niepodległości przenoszą się do świata wirtualnego. Organizator tego wydarzenia zaprasza do udziału w Wirtualnym Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu: 11 listopada od południa do wieczora odbędą się transmisje koncertów gwiazd polskiej muzyki, koncertów dla dzieci, czytanie bajek czy Niepodległa Prywatka. Pełen program Wirtualnego Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu jest dostępny na www.niepodlegla.gov.pl/festiwal/ – tam również będzie można obejrzeć transmisję 11 listopada (również z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami).

W ten sposób Narodowe Święto Niepodległości będziemy mogli świętować razem – choć z zachowaniem dystansu społecznego. To szansa na pokazanie, jak ważne jest wspólne świętowanie oraz stworzenie atmosfery jedności i solidarności – tak ogromnie potrzebnych dziś nam wszystkim.

Opracował:   Damian Sałęga