Święto Konstytucji 3 Maja

Opublikowano:

Trzeci Maja radością wiosenną

Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

Sztandarami biało- czerwonymi

Umaiła się Rzeczpospolita

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

A było to tak …

Po pierwszym rozbiorze Polski światła część społeczeństwa polskiego, na czele z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, dążyła do przeprowadzenia reform, które miały wzmocnić nasz kraj. Przeciwnikiem zmian była opozycja magnacka mająca poparcie w Rosji. Walka pomiędzy stronnictwami rozegrała się na sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 r. i zyskał miano Sejmu Czteroletniego lub Wielkiego.

3 maja 1791 r. Sejm  uchwalił konstytucję. Był to pierwszy dokument tego typu w Europie, a drugi na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych).

Konstytucja to…

inaczej ustawa rządowa, akt o najwyższej mocy prawnej w państwie, określa zakres działania władz oraz prawa obywatelskie.

        Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja:                                                                   

 – uznanie narodu za suwerena kraju

– zniesienie wolnej elekcji

– ustanowienie dziedzicznej monarchii konstytucyjnej

– zlikwidowanie artykułów henrykowskich i pacta conventa

–  wprowadzenie trójpodziału władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

– decyzje sejmu podejmowane drogą głosowania – większością głosów i zniesienie liberum veto

– zacieśnienie więzi między Rzeczpospolitą a Litwą poprzez zniesienie podziału na oba kraje

– religia katolicka stawała się religią państwową, jednocześnie zachowując powszechną tolerancję religijną i wolność wyznania

– chłopi zostali objęci ochroną prawną

      Konstytucja była próbą ratowania zagrożonego państwa

 Jej zasługą było rozbudzenie uczuć patriotycznych  w wielu kręgach społeczeństwa. Niestety przeciwnicy Konstytucji przejęli władzę w kraju i doprowadzili do jej unieważnienia. W 1795 r. doszło do ostatniego rozbioru Polski. Rozpoczął się trwający 123 lata okres niewoli narodowej.

Od kiedy obchodzimy święto Konstytucji 3 maja?

 W okresie zaborów Polski obchody rocznic tego Święta były zakazane przez wszystkich zaborców.  Po II wojnie światowej celebrowanie święta Konstytucji 3 maja na krótko wróciło do polskiej tradycji, jednak doszło do masowych demonstracji studenckich i w efekcie władze komunistyczne zabroniły organizowania obchodów. Dopiero w  1990 r. zwyczaj powrócił i do dziś jest to święto państwowe.

 Celebrując ten dzień pamiętajmy również o tym, że 1 maja obchodzimy Święto Pracy, zaś 2 maja  świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej .