ŚLUBUJEMY! – uroczyste pasowanie na ucznia

Opublikowano: Zaktualizowano:

24 września 2020 r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie:

,, Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

ślubowało 26  uczniów.

 Po złożeniu ślubowania, pani dyrektor Bożena Sałęga dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Każdy pierwszak otrzymał Dyplom Pasowania na Ucznia, legitymację szkolną oraz kuferek z niespodzianką.

PIERWSZAK   – jak to dumnie brzmi!