Projekt „Postaw na Słońce”

Opublikowano:

W roku szkolnym 2016/2017 wybrani uczniowie z klas drugich naszego gimnazjum, realizowali projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”.

Prace nad nim zakończyły się tuż przed samym zakończeniem roku, dlatego prezentacja owego projektu ma miejsce teraz.

Celem projektu było upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej jest działaniem proekologicznym.

Uczniowie mieli szansę i sposobność, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, z naciskiem położonym na fotowoltaikę. Przygotowywali również projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów w swoim otoczeniu, które polegały na:

– przygotowaniu raportu zużycia energii elektrycznej dla domu

– obliczeniu masy zużywanego paliwa oraz emisji dwutlenku węgla

– obliczeniu ilości drzew kompensujących emisję CO2 dla danego budynku

–  obliczeniu mocy systemu fotowoltaicznego, dobraniu ilości paneli i możliwości

    zainstalowania ich na dachu

– wykonaniu rysunku technicznego

– obliczeniu wydajności systemu w stosunku do potrzeb gospodarstwa domowego

Wszystkie prace odbywały się pod czujnym okiem pani mgr inż. Moniki Golec.