Pasowanie na Ucznia

Opublikowano:
27 października 2017 r. uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku do pasowania na ucznia przystąpiło 15 uczniów. Na pamiątkę każdy otrzymał od wychowawczyni Moniki Michalskiej Akt Pasowania na Ucznia.

Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej w obecności rodziców, nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej. Rolę gospodarza pełniła klasa druga, która sprawdziła, czy dzieci są przygotowane do pracy w szkole. Wszystkie zadania zostały wypełnione z uśmiechem na twarzy. Dowodem tego było wręczenie medali za każde zaliczone zadanie. Dzieci pokazały, że dorosły do tego, aby stać się uczniami naszej szkoły. Występ artystyczny  zachwycił wszystkich zebranych.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły pani Bożena Sałęga.

Każdy uczeń otrzymał upominki ufundowane przez Wójta Gminy Bojanów. O klasie pierwszej nie zapomnieli też uczniowie klasy drugiej, którzy złożyli im życzenia oraz podarowali wspaniałe upominki. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.