Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Bartłomiej Szukalski

Zastępca:   Alicja Kozieja

Sekretarz:   Jan Młynarczyk

 

Sekcja dekoracyjna: Sekcja organizacyjna:

 

Planowane zadania:

 • wybór Samorządu Uczniowskiego,
 • podział na sekcje i przydział funkcji,
 • opracowanie planu pracy na rok szkolny 2014/2015,
 • zagospodarowanie tablicy informacyjnej samorządu,
 • zebranie z dyrekcją i zatwierdzenie planu pracy SU,
 • organizacja imprez szkolnych według kalendarza,
 • organizacja uroczystych apeli według kalendarza,
 • organizacja i udział w  akcjach charytatywnych,
 • organizowanie szkolnych konkursów,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • prowadzenie gazetki informacyjnej na korytarzu szkolnym (I piętro).

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – p. Bogusław Wandas i p. Monika Golec