,,Mała książka- wielki człowiek”

Opublikowano: Zaktualizowano:


Uczniowie klasy I A i I B wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii:

„Mała książka – wielki człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki.

Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez edukację czytelniczą oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat.

Uczniowie otrzymali Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka ,, Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów ,, Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Książka dla dzieci zawiera utwory wybitnych polskich twórców literatury dziecięcej. Broszura dla rodziców przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka.

 Dzięki Wyprawce Czytelniczej, nauka czytania może stać prawdziwą przyjemnością oraz rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy niekończącą się pasję do czytania, zdobywania wiedzy i stałego poszerzania swoich horyzontów.