Kontakt

Stany, ul. Szkolna 8
37 – 433 Bojanów

zsstany@interia.pl

(0 15) 870 83 20

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)  Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach na platformie ePUAP:

/pspstany/domyslna

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach:

 • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie.
 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  1. doc, rtf, xps, xls,
  2. ods, odt, odp, docx, xlsx,
  3. csv,
  4. txt,
  5. gif, tif, bmp, jpg, png,
  6. pdf,
  7. zip.