Konkurs SKO

Opublikowano: Zaktualizowano:

W dniach 1 -31 marca 2017r. odbył się zorganizowany przez opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędnościowej panią Monikę Michalską, konkurs rękodzielniczy pt. „Maskotka SKO”.      Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach. Przedmiotem konkursu było własnoręczne stworzenie maskotki, która będzie zachęcać do oszczędności. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania różnorodnych materiałów i dowolnej techniki. Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. W konkursie wzięło udział 49 uczniów reprezentujących wszystkie klasy szkoły podstawowej. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Do grona laureatów zaliczono 19 uczniów z klas I – VI. Przyznano  10 wyróżnień. Nie pozostawiono bez nagrody pocieszenia także pozostałych 20 uczniów. Załączone zdjęcia prezentują trzy grupy uczniów nagrodzonych w konkursie oraz ich wspaniałe prace.

Szczególne podziękowania kieruję do sponsorów konkursu. Dziękuję  Filii Banku Spółdzielczego w Bojanowie oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Stanach. Wyrazy uznania należą się także wszystkim uczniom za liczny udział w konkursie „Maskotka SKO”.

Monika Michalska