Historia i kultura wsi polskiej

Opublikowano: Zaktualizowano:

2 października 2017 roku naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna „Sami Swoi”, aby przybliżyć uczniom historię i kulturę wsi polskiej. Jak sama grupa pisze o sobie – ,,My, grupa Sami Swoi, kulturą wiejską zachwycenia chcemy dać wam promyk wiedzy pośród świata cieni. Tu niejeden gospodarz swą historię przedstawi, każdego uczestnika opowieścią rozbawi. Pokaże, zaprezentuje, przedstawi narzędzie, którym kiedyś jego Pradziad pracował na grzędzie”, ich pokaz to rzeczywista wędrówka do przeszłości. W odpowiednio przygotowanej scenografii, w dobranych do minionej epoki strojach opowiadali nie tylko o gospodarzach, ale także o tym, czym się ludzie trudnili i co robili. W programie zaprezentowano:

  • tradycyjny strój chłopski,
  • charakterystykę wiejskiej chaty,
  • symbolikę podkowy – legendę o kowalu Dunstanie,
  • historię pieniądza – proces wybijania monet,
  • małe muzeum – kolekcję rekwizytów i narzędzi,
  • ginące zawody w Polsce.

Program „żywej lekcji historii” bardzo się uczniom spodobał. Dzięki aktywnemu uczestnictwu, uczniowie poznali zawód ceklarza oraz dokonali próby wybijania monet. Niemałym zainteresowaniem cieszyła się również możliwość osobistego zapoznania się z bogatą kolekcją rekwizytów i narzędzi – m.in. kołowrotkiem, cepem, sierpem czy też starodawną maśniczką. Chętni, uczestniczyli w konkursach lub podejmowali próby posługiwania się dawnymi narzędziami.