Dni wolne od zajęć dydaktycznych

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

14 października 2019

31 października 2019

12 listopada 2019

21, 22, 23 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2020

1 czerwca 2020

12 czerwca 2020

W tych dniach (od 7.00 do 15.00) będzie dla uczniów zapewniona opieka świetlicowa.